Producenci

Kontakt

F.H.U.P. ŚWIAT KOLORÓW

DOM HANDLOWY WANDA

31-801 Kraków

Władysława Broniewskiego 1

tel.12 647 18 28

GODZINY PRACY e-sklepu:

pon-pt 9-17
sob 9-13

swiat-kolorow.pl

Wersje językowe

Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: F.H.U.P "Świat Kolorów". z siedzibą w Krakowie, ul. Broniewskiego 1, ,NIP:6782209868, tel. 12 647 18 28.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są towarami nowymi oryginalnie zapakowanymi,

oraz wolnymi od wad fizycznych i prawnych. 

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

b) przelew – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,

c) karta płatnicza - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro 

d) ePrzelewy - Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, ING Bank Śląski S.A., Crédit Agricole, EUROBANK - Płatności Internetowe.

e) ePłatności - Deutsche Bank Polska S.A.,Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A.,Raiffaisen Bank Polska S.A

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
W przypadku płatności online za pośrednictwem systemu eCard,  realizacja zamówienia następuje po pozytywnej autoryzacji online.

 

§5

Dostawa Towaru do Klienta

1. Zamówiony towar dostarczany jest do klienta Firmą Kurierską GLS. Dostawa zamówionych produktów do klienta następuje zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki, lecz nie później niż w 48h. 

2. Klient w dniu wysyłki jest informowany mailowo lub telefonicznie o dokonanej wysyłce. 

3. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem, kurier pozostawia awizo z informacją o braku możliwości dostarczenia przesyłki oraz numerem telefonu, pod którym Klient może uzgodnić warunki ponownej dostawy. W ciągu 48 godzin kurier podejmuję próbę ponownego dostarczenia przesyłki.

4. W przypadku przesyłki kurierskiej, przy odbiorze towaru Klient sprawdza, w obecności Kuriera, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nie naruszona, oraz zgodna z zamówieniem. W przypadku braku powyższych niezgodności, po odbiorze towaru przez Klienta, Klient zobowiązany jest do potwierdzenia Kurierowi odbioru towaru.

5. Na Przesyłce obok listu przewozowego jest umieszczona w kopercie faktura zakupu, umożliwiająca sprawdzenie ilościowej zgodności towaru.

6. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem Klient może:

a. Przyjąć przesyłkę, niezwłocznie zgłosić fakt uszkodzenia przesyłki, niekompletność lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, ewentualne uszkodzenia Kurierowi, w celu sporządzenia przez Kuriera Protokołu reklamacyjnego oraz potwierdzić Kurierowi odbiór towaru (na dokumencie odbioru towaru należy umieścić adnotacje „warunkowe przyjęcia towaru”). O powyższym zdarzeniu należy poinformować Sprzedawcę drogą mailową na adres sklep@swiat-kolorow.com.pl lub telefonicznie

b. Nie przyjmować przesyłki, niezwłocznie zgłosić ten fakt Kurierowi, w celu sporządzenia przez Kuriera Protokołu reklamacyjnego (protokół podpisuje Kurier i Klient). O powyższym zdarzeniu należy poinformować Sprzedawcę drogą mailową na adres sklep@swiat-kolorow.com.pl lub telefonicznie

 

§6

Reklamacje

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz oryginalna fabryczna metka produktu (dotyczy tapet).

2. W przypadku reklamacji niezgodności ilościowej towaru, lub uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu, niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji jest załączenie pisemnego protokołu uszkodzenia zawartości przesyłki, sporządzanego w momencie odbioru w obecności Kuriera.

3. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§7 

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionych Produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT)

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą , a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie , nie później niż w terminie czternastu dni. 

Zwracany towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym pod względem jakościowym oraz ilościowym.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. W powyższym trybie nie można zwrócić towarów o właściwościach określonych przez konsumenta i związanych  bezpośrednio z jego osobą, służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, czyli produkowanych i sprowadzanych na specjalne indywidualne zamówienie klienta. Wszystkie Oferowane Państwu tapety są nowe w oryginalnych opakowaniach i sprowadzane są na indywidualne zamówienia klientów z magazynów fabrycznych,  dlatego zakup tapet  wiąże się z zakupem usługi sprowadzenia ich z fabryki. Podana cena tapety jest ceną brutto produktu, i zawiera już  koszt usługi  sprowadzenia jej z fabryki.  Klient składając zamówienie na tapety automatycznie zamawia usługę sprowadzenia  w/w tapet w ilościach ściśle określonych przez siebie w zamówieniu.  Do ceny należy doliczyć tylko koszt dostawy zamówienia od sklepu do domu klienta. Przy zamówieniach powyżej 300 zł koszt dostawy wynosi 0 zł. Tapety których zakup wiąże się wykonaniem usługi sprowadzenia ich pod indywidualne zamówienie klienta, nie podlegają prawu odstąpienia od umowy gdyż, spełniają warunki określone w  Ustawie z dnia 24,06,2014 art 38 pkt.1 oraz art 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta. 

8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od  umowy 

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

   

 

§8 

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§9

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

Sklep jest w trybie podglądu

Płatności prosto ze strony PayU

{nocache:d7a52caf042785f5b34a00c39d00f1c6#0}
Sklep internetowy Shoper.pl