Promocje
FotoTAPETA 4-713 Bouquet
FotoTAPETA 4-713 Bouquet

95,00 zł

Cena regularna: 114,50 zł

szt.
FotoTAPETA 4-896 Light Flake
FotoTAPETA 4-896 Light Flake

38,00 zł

Cena regularna: 40,00 zł

szt.
TAPETA 13397-30 BESTSSELLER
TAPETA 13397-30 BESTSSELLER

59,00 zł

Cena regularna: 62,00 zł

rol.
TAPETA L40501 HOME
TAPETA L40501 HOME

44,00 zł

Cena regularna: 68,00 zł

rol.
TAPETA 33083-4 HERMITAGE 10
TAPETA 33083-4 HERMITAGE 10

75,00 zł

Cena regularna: 89,50 zł

rol.
FotoTAPETA 4-990 France
FotoTAPETA 4-990 France

105,00 zł

Cena regularna: 114,50 zł

szt.
Regulamin promocji "Darmowa dostawa od 300zł"

REGULAMIN PROMOCJI

„DARMOWA DOSTAWA OD 300 ZŁ W SWIAT-KOLOROW.COM.PL”

  

§1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Organizatorem Promocji „Darmowa dostawa od 300 zł w SWIATKOLOROW.COM.PL” jest firma: FHUP ŚWIAT KOLORÓW, NIP 6782209868, REGON 120147552.

2. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego SWIAT-KOLOROW.COM.PL zwanego dalej „Sklepem”.

 

§2

WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI 

1. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.01.2016 r. i trwa do odwołania.

2. W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne.

3. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie w Sklepie zamówienia o wartości minimum 300 zł.

4. Po złożeniu zamówienia, w koszyku koszty przesyłki automatycznie zostaną zmniejszone do 0 zł, a klient nie poniesie żadnych kosztów związanych z wysyłką zamówionego przez siebie towaru.

5.Jeżeli klient dokona częściowego odstąpienia od umowy (zwraca część z zakupionych towarów), umowę na zwracane towary w świetle prawa uznaje się za niezawartą. Umowa zawarta jest wtedy wyłącznie na produkty, które ostatecznie pozostały u klienta. W związku z tym, jeśli ostateczna umowa zostaje zawarta na kwotę mniejszą niż 300 zł (klient nie spełnia warunków Promocji), Organizator ma prawo do potrącenia kosztu wybranej przez klienta formy wysyłki z kwoty zwracanej klientowi za towary, od których zakupu odstąpił.

6. Udział w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu Sklepu opublikowanego na: https://swiatkolorow.com.pl/regulamin-zakupow

7. Promocja łączy się z innymi promocjami.

8. Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności.

9. Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie.

10. Gratyfikacji otrzymanej w promocji (darmowa wysyłka) nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

11. Promocja będzie miała zastosowanie tylko do tych zamówień, których miejsce dostawy będzie znajdować się będzie na terenie Polski

 

§3

REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@swiatkolorow.com.pl

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji.

4.Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROMOCJI

 Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin Promocji „Darmowa dostawa od 300 zł w swiat-kolorow.com.pl" jest publicznie dostępny na stronie: swiat-kolorow.com.pl

2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

   a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

   b. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

   c. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

   d. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację pod adresem https://swiatkolorow.com.pl/pl/i/Regulamin-promocji-Darmowa-dostawa-od-300zl/31 Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://swiatkolorow.com.pl/regulamin-zakupow oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r. i obowiązuje do odwołania.

Waluty
Menu Szukaj więcej więcej
Informacja w stopce
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl